HomePage RecentChanges About Projects Computers CPlusPlus11 New Archive

HomePage

Welcome! This is where I write stuff...

2014-04-19 Rim

Dags för påsk och här är påskrimmet: PåskRimReklampaus

2014-03-05 More on Real Humans

According to people behind the series there were both Javascript, C++ and LISP shown the first season. Since I did not follow the series good enough I missed that and saw only C++ thus making the C++ vs LISP story better than it was. ;-)

2014-01-25 Real Humans are coded in Lisp

The Swedish TV series Real Humans is now on its second season. It is about a time when we have human robots, so called Hubots.

In the series some screens with code are shown briefly. In the first season the code was C++. It had a lot of resemblance with this code. I believe some comments was removed and some other slight changes but the resemblance was striking.

Now in the second season some of the Hubots have gone smarter, more human like. Screens with code are still shown and this time it is appropriately Lisp that is the programming language! The comments are removed as before and some digits replace arguments in one function call but that is all.

See for yourself: The code and a screen dump from the series showing the code

2013-12-25 Rim

Årets julkrim, JulRimSnowden, är åter ett rim på temat avlyssning och övervakning. Ett alltför aktuellt tema och sista ordet eller rimmet är väl inte sagt än.

2013-08-24 Rim

På väg i taxi från Kista till Stockholms city till företagets årliga kräftskiva upptäckte vår ekonomichef att hon glömt skärpet på kontoret. Risk för pösiga byxor var överhängande vilket debatterades och lite olika förslag vad det glömda skärpet kunde användas till kastades fram under resan. Resan avslutade med den här limericken (fritt från minnet och kanske något redigerat ;-)

En blond ekonomichef från Kista
En SM-klubb skulle bevista
Men det blev ingen värk
för hon glömde sitt skärp
Så det smisket fick hon allt mista

2013-06-21

Glad midsommar alla. Här kommer årets rim - MidsommarRimMidsommarstång

2013-04-29 CPlusPlus11

List of all articles about C++0X or C++-11.

2012-12-24 Rim

Nytt rim efter en längre tids uppehåll i rimmandet. Har haft lite svårt att ta mig tid till att sitta ner och fundera. Hur som helst här är JulRimSD.

Många undrade när fortsättningen kommer och det får vi väl se helt enkelt!

2012-10-10 CPlusPlus11

Template-ized typedefs and template Aliases

With C++11 we can define a typedef as a template using the keyword using. Suppose you have a type with the template type parameter T and the template int parameter size. Now typedefs can't be templates but with the new using syntax the type can be defined like this:

template<typename T, int size>
using TheType = array<T, size>;

Achieving the same result as typedef. Now we have a type, TheType?, that is a template type.

It does not end there. We can further partially bind a template using the same syntax. So if we would like to define a new type based on TheType? but with the size bound to 10 we would do like this:

template <typename T>
using SizeTen = TheType<T, 10>;

More...