JulRimDödTomte

Tomten är död. Han körde i diket.
Snön faller sakta över liket.