JulRimElen

Högre priser och inflation.
Alla politiska grälen.
En besvärlig situation.
Och elen, elen, elen.
Lätt att bli skakis.
Det vankas lågkonjunktur.
Men det finns saker som är gratis.
Åkarbrasa och sänkt temperatur.