JulRimFakeNews

Granskas du av journalister?
Tullat på sanningen och sitter i klister?
En härskare eller härskarinna
kan döda, fängsla eller låta försvinna.
Övriga får fly sin kos
eller säga frankt -- "Det är fake news!"