JulRimKoldioxid

Tomten far jorden kring.
På koldioxid tänker han ingenting.
För släden han till paketen har
drivs av energi som är förnyelsebar!