JulRimWikiLeaks

Det som sker i dunkel korridor
kan från och med i år
bli helt allmänt känt
när det publicerats transparent.
Garderobens alla lik
får liv och bjuder upp till dans
av det Julian Assange
lägger upp på WikiLeaks.