MidsommarRimMålgan

Nätet griper stark.
Ja som den vore knark.
Så låter EU-politikerns klagan.
Blir man för säll
i en värld virtuell
står då hoppet till Lex Målgan?