MidsommarRimMidsommarstång

Efter maten och nubben, vi bara sitter
och berättar om dagen på facebook och twitter.
Men för meddelanden nedtecknade uti all hast
kan väntan på etern bli lång.
Festplatsen saknar alltjämt 3G-mast,
vi för nöja oss med midsommarstång.