NyårRimAndroid

Förr fanns tjänster
till höger och vänster.
Nu hittas dem i ett moln
med hjälp av mobiltelefon.
Så är vår nya tid
med iPhone och Android!