NyårRimNeutralitetsPolitik

Det är för väl
att vår alliansfrihet
inte hindrar att duglighet
visas under främmande befäl.
Då avtalen nu är bilaterala
och vårt oberoende åsidosatt
får vi inrikta oss på att
vara koldioxidneutrala!