NyårRimPlingMobil

Det plingar till i mobilen. 
Är det en nyårshälsning från barnen? 
Men var var det jag la den!? 
Verkligheten är brutal. 
En påminnelse om körjournal! 
Det skall vara ordning på milen.