PåskRimValfrihetVår

Valfrihet, du som finns på marknaden.
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske i skolan, så som i äldrevården. 
Ge oss idag det vi väljer.
Och avskriv våra skulder, 
liksom vi avskriver skulder till oss (utom grekerna)
Och utsätt oss inte för beskattning, 
utan rädda oss från solidaritet. 
Valet är rikt, du har makten och äger, i girighet. 
Ja! Men?