RecentChanges

Updates since 1970-01-01 00:00 UTC

(for JulRimFakeNews only)

1 | 3 | 7 | 30 | 90 days
List latest change per page only List only major changes
List later changes RSS RSS with pages RSS with pages and diff

2017-12-25

  • 22:27 UTC (new) JulRimFakeNews . . . . Anonymous {{{ Granskas du av journalister? Tullat på sanningen och sitter i klister? En härskare eller härskarinna kan döda, fängsla eller låta försvinna. . . .

More...

Filters