2021-12-26 Jul rim omikron

Blev ett julrim om omikron i år. Håll till godo - JulRimOmikron