2021-12-26 Jul rim omikron

Last edit

Summary: Blev ett jul rim om omikron i år. Håll till godo. JulRimOmikron

Changed:

< Blev ett jul rim om omikron i år. Håll till godo. JulRimOmikron

to

> Blev ett julrim om omikron i år. Håll till godo - JulRimOmikron


Blev ett julrim om omikron i år. Håll till godo - JulRimOmikron